“ซีเรียส-นอนเซนส์” แบบ “ชาญฉลาด กาญจนวงศ์” จากไร้สาระจนเป็นเรื่องจริงจังกับแบรนด์เกเร “Grey Ray” เครื่องเขียน ECO ไร้กาลเวลา

“ซีเรียส-นอนเซนส์” แบบ “ชาญฉลาด กาญจนวงศ์” จากไร้สาระจนเป็นเรื่องจริงจัง – เกเร “Grey Ray” เครื่องเขียน ECO ไร้กาลเวลา