15 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ …ใช้ได้จริงหรือ?

เปิดสถิติประชาชน การยื่นขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากที่สุดปี 2554 จำนวน 586 เรื่อง และช่วงปี 2550-2555 ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ โดยยื่นขอให้เปิดข้อมูลถึง 658 เรื่อง ขณะที่ “รังสรรค์ ธนะพรพันธ์” วิพากษ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของไทย เป็นอาวุธของชนชั้นปกครอง