เที่ยวโตเกียวแบบ “คลาสสิก” ต้องรู้จัก Yamanote line, ร้าน Komehyo และจิมโบโช ย่านหนังสือมือ 2

เที่ยวโตเกียวแบบ “คลาสสิก” ต้องรู้จัก Yamanote line, ร้าน Komehyo และจิมโบโช ย่านหนังสือมือ 2 แต่การที่จะไปเที่ยวโตเกียวด้วยตัวเอง ใช้งบประมาณที่ประหยัด และคุ้มค่าเงิน จำเป็นต้องเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนในโตเกียว ซึ่งก็คือระบบรถไฟบนดินและรถไฟใต้ดิน โดยเฉพาะรถไฟสาย Yamanote Line ที่เปรียบเสมือนระบบการไหลเวียนเลือดของโตเกียว ในตอนแรก เมื่อดูแผนที่เส้นทางรถไฟในโตเกียวจะรู้สึกว่าซับซ้อนมาก แต่จริงๆ แล้วเป็นระบบที่ง่ายและสะดวกสำหรับคนต่างชาติ นอกจากนี้ ยังสะอาด ปลอดภัย และตรงเวลา เป็นที่กล่าวกันว่า เครือข่ายระบบรถไฟดังกล่าวสะท้อนภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของโตเกียวในเรื่องการวางแผนการขนส่ง เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ