มติ สปช. คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 135:105 เสียง ส่งผล กมธ.ยกร่างฯ พ้นตำแหน่งทันที – ขยายโรดแม็ป คสช. เลื่อนเลือกตั้งไปปี 60

มติ สปช. คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ 135:105 เสียง ส่งผล กมธ.ยกร่างฯ 36 คน พ้นตำแหน่งทันที – ขยายโรดแม็ป คสช. เลื่อนเลือกตั้งไปปี 60

กางข้อเสนอสปช. พิมพ์เขียวปฏิรูป ป.ป.ช. หั่นวาระดำรงตำแหน่งเหลือ 6 ปี ให้ประเมินผลงาน “สอบตก” พ้นตำแหน่ง ขีดเดดไลน์ทุกคดีต้องเสร็จใน 1 ปี

กางข้อเสนอปฏิรูป ป.ป.ช. ในพิมพ์เขียว สปช. หั่นวาระดำรงตำแหน่งเหลือ 6 ปี ให้ประเมินผลงาน “สอบตก” พ้นตำแหน่ง ขีดเด๊ดไลน์ทุกคดีต้องเสร็จใน 1 ปี