นัยซ่อนเร้นใน The Lovers and the Despot

นี่เองคือเหตุผลที่ท่านผู้นำ คิม จ็องอิล ใช้กล่อม ผู้กำกับชิน ซางอ๊ก ดังที่ได้ยินเสียงจากเทปลับที่ท่านผู้นำว่า “ต่อไปนี้เวลาเจอใคร บอกเขาด้วยว่าเกาหลีใต้ไม่มีเสรีภาพ รัฐแทรกแซงการทำงานของคุณ ที่นั่นไม่มีอุดมการณ์เสรีภาพ คุณมาที่นี่เพื่อแสวงหาเสรีภาพที่แท้จริง เสรีภาพขนานแท้คือการมีเสรีภาพทางศิลปะอย่างเต็มที่”