“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” รมต.คลัง แนะทุกภาคส่วนต้องปรับตัว-ร่วมมือกัน รับมือกระแสเทคโนโลยี

“อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” แนะทุกภาคส่วนต้องปรับตัว-ร่วมมือกัน รับมือกระแสเทคโนโลยี ต้องมองข้ามไปข้างหน้ากันว่าอะไรจะเกิดขึ้น เตรียมการดูแลตัวเอง ถ้าทำได้ก็จะแข่งกับโลกได้

นวัตกรรมของการเดินทางยุคหน้า(2) : จิ๊กซอว์สามประสานของการเดินทางยุคหน้าคืออะไร

ในฐานะผู้บริโภค ที่ต้องการทางเลือกในการสัญจรที่ทันสมัย ปลอดภัย และประหยัดเงิน คุณรู้สึกว่าเรากำลังเสียโอกาสหรือไม่ กับสถานการณ์ปัจจุบันและกับเศรษฐกิจไทยในวันนี้ คุณคิดว่ารัฐไทยควรจะทำอะไร กับการเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ต่อการดึงระบบความปลอดภัยมาลงเมืองไทย และต่อการผลักดันให้มี MaaS เกิดขึ้นให้ทันกับระบบรางที่จะครบโครงข่ายในอีกไม่นาน

เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ

เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ เปิด 3 ปัจจัยหนุน-ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์