“ความเป็นส่วนตัว” vs. “ความมั่นคง” : วิวาทะรอบใหม่หลังโศกนาฏกรรมปารีส

ในโลกที่การเข้ารหัสจำเป็นต่อการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับของธุรกรรมทางธุรกิจจำนวนมาก การฉวยโอกาสใช้โศกนาฏกรรมสร้างวาทกรรมต่อต้านเทคโนโลยีการเข้ารหัส อ้างว่ารัฐต้องสอดแนมแบบเหวี่ยงแห และผลักดันกฎหมายบังคับ “ประตูหลัง” ซึ่งจะทำให้ทุกคนปลอดภัยน้อยลง ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึง และเป็น “ภัยต่อความมั่นคง” อย่างแท้จริง