สถาบัน BiiC บางจากฯ ทุ่มกว่า 300 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจ Startup ด้านพลังงานสะอาด

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท Semtive และบริษัท Bonumose Startup จากประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมเตรียมงบ 300 ล้านบาท ลงทุนธุรกิจ Startup ทั้งในไทยและต่างประเทศ เน้นต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

รายงานธนาคารโลกชี้ “เทคโนโลยีดิจิทัล” โอกาสในการพัฒนายังคงมืดมน ประชากรกว่า 4,000 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

รายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกระบุว่า ในขณะที่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกกำลังพัฒนา ผลตอบแทนทางดิจิทัลที่ควรส่งผลต่อการเติบโต การจ้างงาน และการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้นกลับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรโลกร้อยละ 60 ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่กำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง