รายงานธนาคารโลกชี้ “เทคโนโลยีดิจิทัล” โอกาสในการพัฒนายังคงมืดมน ประชากรกว่า 4,000 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

รายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกระบุว่า ในขณะที่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกกำลังพัฒนา ผลตอบแทนทางดิจิทัลที่ควรส่งผลต่อการเติบโต การจ้างงาน และการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้นกลับต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรโลกร้อยละ 60 ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่กำลังขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง