ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – April Fool’s Day!! และ อากาศที่ร้อนจัด กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 30 มีนาคม-6 เมษายน 2556 – April Fool’s Day!! และ อากาศที่ร้อนจัด กับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า