สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อจะอพยพหนีน้ำท่วม

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เขียนบทความเตือนสติ สรุป “สิ่งที่ควรเตรียม” เมื่อจะอพยพหนีวิกฤตอุทกภัย 2554