สศช. แถลงสภาพสังคมไทย สถิติเด็ก “ดื่มสุราหนัก-ติดเฟซบุ๊ก-คุณแม่วัยใสพุ่ง-เสพยาไอซ์กระจาย”

สภาพัฒน์ฯ แถลงภาวะสังคม ชี้เด็กไทยดื่มสุราหนัก เฉลี่ยคนละ 58 ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่า ขณะที่เยาวชนอายุ 18-24 ปี เล่นเฟซบุ๊กมากสุด ส่งผลคุณแม่วัยใสทำสถิติสูงที่สุดในภุมิภาคเอเชีย และยาไอซ์ระบายในเด็กมากขึ้น