ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์–ข้อสอบ O-Net ทำมึนอีกแล้ว!! และ สามเณรหน้าสวย ออกสื่อเฟซบุ๊ค

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 10-16 ก.พ.2556 –ข้อสอบ O-Net ทำมึนอีกแล้ว!! และ สามเณรหน้าสวย ออกสื่อเฟซบุ๊ค