Travelism เดินทางอย่างยั่งยืน

ในอนาคต Tourism ต้องเปลี่ยนเป็น Travelism คือแทนที่จะเป็น ‘การท่องเที่ยว’ ที่มัวแต่ต้องการแสวงหาความเพลิดเพลินหรือการปรนนิบัติตัวเองอยู่ในท่ามกลางหายนะของโลก เราต้องเปลี่ยนให้เป็น ‘การเดินทาง’ ที่มีพื้นฐานอยู่บน ‘ความยั่งยืน’ หรือ Sustainability ที่เป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง