ชอบอ่านบท ไม่ชอบคนสอน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” 46 ปีในเก้าอี้นายกฯ 700 วัน ยืนบนแผนที่ค่อนโลก 109 วัน 43 ประเทศ

ชอบอ่านบท ไม่ชอบคนสอน ยิ่งลักษณ์ 46 ปีในเก้าอี้นายกรัฐมนตรี 700 วัน ยืนบนแผนที่ค่อนโลก 109 วัน ประเทศ 43 ประเทศ