9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมเน้นเปิดสอนคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากสุด ถ้าเรียนครบจะใช้เงินกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

ไทยพับลิก้าสำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดของไทย พบ ส่วนใหญ่เปิดสอนคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุด รองลงมาคือคอร์สที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนนักเรียนไทยให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุด ซึ่งหากผู้เรียนเรียนครบทุกวิชาจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

สำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาดัง รายได้ขั้นต่ำเกือบ 20 ล้านบาทต่อเทอม

ไทยพับลิก้าสำรวจของ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย พบโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เน้นการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าการสอนสดหรือคอร์สดีวีดี ทั้งนี้จากการสำรวจประมาณการณ์รายได้ของโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง โดยคำนวณจากจำนวนคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดคูณด้วยราคาคอร์ส และคูณจำนวนผู้เรียนจากสมมติฐานโดยกำหนดให้แต่ละคอร์สมีผู้เรียน 30 คน พบว่า โรงเรียนกวดวิชากลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อเทอมเป็นอย่างต่ำ