9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยมเน้นเปิดสอนคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากสุด ถ้าเรียนครบจะใช้เงินกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

ไทยพับลิก้าสำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดของไทย พบ ส่วนใหญ่เปิดสอนคอร์สเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุด รองลงมาคือคอร์สที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนนักเรียนไทยให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากที่สุด ซึ่งหากผู้เรียนเรียนครบทุกวิชาจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยกว่า 30,000 บาทต่อเทอม

สำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชายอดนิยม คอร์สเรียนด้วยดีวีดีและคอมฯ มีมากกว่า คอร์สสอนสดกว่า 100 เท่า

ไทยพับลิก้าสำรวจโรงเรียนกวดวิชาที่มาสาขามากที่สุด 9 แห่งของไทย พบว่า โรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่สอนระบบดีวีดีและคอมพิวเตอร์มากกว่าคอร์สสอนสดกว่า 100 เท่าตัว โดย เดอะเบรน เคมีอุ๊ มีจำนวนคอร์สสอนสดน้อยกว่าคอร์สอื่นๆ กว่า 2000 คอร์ส ในขณะที่เอนคอนเสปต์ก้าวข้ามขีดจำกัดของจำนวนที่นั่งเรียนในสถาบันสู่ผู้นำการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตส่วนตัวของโดยเป็นผู้เรียน

สำรวจ 9 โรงเรียนกวดวิชาดัง รายได้ขั้นต่ำเกือบ 20 ล้านบาทต่อเทอม

ไทยพับลิก้าสำรวจของ 9 โรงเรียนกวดวิชาที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย พบโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เน้นการสอนผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าการสอนสดหรือคอร์สดีวีดี ทั้งนี้จากการสำรวจประมาณการณ์รายได้ของโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง โดยคำนวณจากจำนวนคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดคูณด้วยราคาคอร์ส และคูณจำนวนผู้เรียนจากสมมติฐานโดยกำหนดให้แต่ละคอร์สมีผู้เรียน 30 คน พบว่า โรงเรียนกวดวิชากลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อเทอมเป็นอย่างต่ำ