ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์–พระสงฆ์นั่งเครื่องบินเจ็ท ใช้ของแบรนด์ดัง และ ส.ส.เมืองอังกฤษ มีเซ็กส์กับมนุษย์ต่างดาว

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียในรอบสัปดาห์ 16-22 มิถุนายน 2556 -พระสงฆ์นั่งเครื่องบินเจ็ท ใช้ของแบรนด์ดัง และ ส.ส.เมืองอังกฤษ มีเซ็กส์กับมนุษย์ต่างดาว