อีไอซี วิเคราะห์ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกถ้าอังกฤษออกจากสมาชิกอียู ดีเดย์ประชามติ “Brexit” 23 มิ.ย. 2559

อีไอซี วิเคราะห์ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกถ้าอังกฤษออกจากสมาชิกอียู ดีเดย์ประชามติ “Brexit” 23 มิ.ย. 2559