วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย

วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย พร้อมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ อย่างอังกฤษกับแพลตฟอร์มใหม่ “FoodShare FoodCloud” หรือพิมพ์เขียวขยะอาหารและบทเรียนจากฮ่องกง และฝรั่งเศสกับกฎหมายห้ามทิ้งของกินได้

Thailand SDGs Forum 2017#3: โรดแมป SDGs in Action เทสโก้ โลตัส – ประยุกต์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับ Value Chain

โรดแมป SDGs in Action เทสโก้ โลตัส – ประยุกต์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับ Value Chain ขององค์กร ลดขยะอาหาร…ไม่ทิ้งอาหารที่ยังทานได้…ไม่มีใครอยากโดนเท…นี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นตัวอย่างว่า เรานำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในแต่ละส่วนของ Value Chain ของเราอย่างไรบ้าง