กูรูชาวนาแนะบทเรียนจำนำข้าว ต้อง “ปฏิรูปชาวนา” วิพากษ์”เนรคุณ” ผลิตข้าวไร้คุณภาพ-มหกรรมใช้สารพิษ

กูรูชาวนาแนะบทเรียนจำนำข้าว ต้อง “ปฏิรูปชาวนา” วิพากษ์”เนรคุณ” ผลิตข้าวไร้คุณภาพ-มหกรรมใช้สารพิษ

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (3): การเมืองเรื่องข้าวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (3): ชี้การเมืองไม่จริงจังและไม่จริงใจแก้ปัญหาชาวนา เพราะผลประโยชน์ทับซ้อน

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (2): “ทำนาผิดวิธี” อนาคต “สิ้นนา สิ้นชาติ”

“เดชา ศิริภัทร” ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ชำแหละปัญหาชาวนา “ทำนาผิดวิธี-ถูกล้างสมอง” ที่มาของหนี้สินล้นพ้น ฟันธงไม่เร่งแก้ไข อาจนำไปสู่การล่มสลายของชาวนา

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา(1) : กว่าจะมาเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ – โรงเรียนชาวนา

“เดชา ศิริภัทร” เล่าเรื่องกว่าจะมาเป็น “มูลนิธิข้าวขวัญ และโรงเรียนชาวนา” ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ข้าว และวิถีการทำชาวนาถูกวิธี เพื่อสร้างชาวนาพันธุ์ใหม่ที่ร่ำรวย