ทีมลูกหนังผู้ดี “สัญชาติไทย” ของเล่นมหาเศรษฐี – นักลงทุนข้ามชาติ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด!

ทีมลูกหนังผู้ดี “สัญชาติไทย” ของเล่นมหาเศรษฐี ลงทุนทางธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด?