พระเครื่องเรื่องไม่เล็ก (3): ทำไมพระเครื่องดังๆ ไม่เคยจองได้

โอกาสที่ส่วนผสมทั้งหมดนั้นจะลงตัว คือ มีวัดที่เกจิ อาจารย์มีวิชา มีจริยวัตรที่งดงาม มีลูกศิษย์นับถือ มีความสามารถในการจัดสร้างวัตถุมงคล และทุนในจัดสร้างและประชาสัมพันธ์ บางครั้งก็ยากที่จะเกิดตามธรรมชาติ