ชาตินิยม VS โลกาภิวัฒน์ …อุดมคติ VS มายาคติ …กรณีการให้เช่าที่ดิน 99 ปี

ประเทศไทย เราเป็นทุนนิยมแบบลักปิดลักเปิดตลอดมา คือ ไม่เสรีเต็มที่ ยังเป็นระบบพรรคพวกนิยม (Cronyism) อยู่ไม่น้อย แถมยังมีการเอาอุดมคติ (หรือมายาคติ?) “ชาตินิยม” มาใส่เสริม ยกเอาความภูมิใจที่เป็นประเทศอิสสระรอดพ้นลัทธิล่าอาณานิคมมาได้ …ทางหนึ่งก็เชื้อเชิญรับทุน รับเทคโนโลยี จากทั่วโลก แต่อีกข้างหนึ่งก็ยังสงวนหลายสิ่งหลายอย่างไว้ให้แก่ผู้ถือสัญชาติไทย ให้คนไทยยังได้เปรียบในการแข่งขัน ใส่ Handicap ให้ต่างชาติต้องแบกกระสอบทรายวิ่งแข่ง มีข้อห้ามอุปสรรคมากมาย