เครดิตบูโรย้ำ 3 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้พ้น NPL จากเหตุภัยพิบัติ

เครดิตบูโรร่อนสารคลายความกังวลของลูกหนี้ในภาวะน้ำท่วม ออกมาตรการ 3 ประการช่วยรักษาประวัติของลูกหนี้ผู้ประสบภัย และคลายความวิตกในหมู่ประชาชนทั่วไปที่ถือบัตรเครดิต ผู้ประกอบการ และ SME