“นิพนธ์ พัวพงศกร” ตอบโจทย์บทบาทที่ลดลงของวิชาเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ – หมดยุค “เชื่อผู้นำ ชาติเจริญ”

“นิพนธ์ พัวพงศกร” ตอบโจทย์บทบาทที่ลดลงของวิชาเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ – หมดยุค “เชื่อผู้นำ ชาติเจริญ”