นายก อบต.เชียงรากใหญ่ ยันยังไม่สร้างโรงงานขยะในพื้นที่ มีกฎหมายอีกหลายขั้นตอนและประชาชนยังไม่เห็นชอบ

นายก อบต.เชียงรากใหญ่ยืนยันว่ายังไม่มีการทำสัญญาก่อสร้างศูนย์จัดการขยะแบบบูรณาการในพื้นที่เชียงรากใหญ่ ย้ำยังไม่มีการซื้อขายที่ดิน มีเพียงข้อตกลงระหว่างเอกชนและ อปท. ว่าจังหวัดปทุมธานีจะมีขยะให้ผู้ลงทุนอย่างแน่นอน หากจะก่อสร้างได้ต้องทำสัญญาตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อน โดยไม่กำหนดว่าจะต้องสร้างที่เชียงรากใหญ่เท่านั้น หากพื้นที่อื่นเหมาะสมกว่าก็ไม่ขัดข้อง ด้านบริษัทเจ้าของโครงการไม่ตอบว่าซื้อขายที่ดินแล้วหรือไม่ แต่ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนก่อนเข้าไปพัฒนาโครงการในพื้นที่ มั่นใจเทคโนโลยีที่ใช้ปลอดภัยและไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ชาวเชียงรากใหญ่คัดค้านโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ทำประชาพิจารณ์บิดเบือน ระบุเป็นพื้นที่สีเขียวและจะสู้จนถึงที่สุด

ชาวบ้านตำบลเชียงรากใหญ่รวม 7 หมู่บ้านคัดค้านการสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า เหตุอยู่ติดชุมชนและสร้างบนพื้นที่น้ำท่วม อีกทั้งชาวบ้านยังได้รับผลกระทบจากควันไฟที่มีบุคคลเข้าไปเผาหญ้าในพื้นที่โครงการในช่วงเวลากลางคืนติดต่อกันตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ล่าสุดวันที่ 2 มกราคมไฟล่ามจนเกือบไหม้บ้านและปั้มน้ำมัน