ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต 5 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น “BLA” ปรับกว่า 5 ล้านบาท

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นกรุงเทพประกันชีวิต 5 ราย ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น “BLA” ปรับกว่า 5 ล้านบาท