“มนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข” เอ็มดีใหม่เอสเอ็มอีแบงก์ กับบทเรียนวิบากกรรมผู้บริหารแต่ละยุค

“มนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข” เอ็มดีใหม่เอสเอ็มอีแบงก์ กับบทเรียนวิบากกรรมผู้บริหารแต่ละยุค