สรรพสามิต แจงความคืบหน้ากรณี “เชฟรอน” ขอยกเว้น “เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม” หลังนำเงินภาษีคืนหลวง 2,000 ล้าน

สรรพสามิต แจงความคืบหน้ากรณี “เชฟรอน” ขอยกเว้น “เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม” หลังนำเงินภาษีคืนหลวง 2,000 ล้าน

ข้อพิพาทกรมศุลฯ-เชฟรอน (1): ตีความแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่นอกเขตไทย เตรียมขอภาษีคืน 1,500 ล้านบาท

ข้อพิพาทกรมศุลฯ-เชฟรอน (1) : ตีความแท่นขุดเจาะน้ำมันอยู่นอกเขตประเทศไทย-เชฟรอนจ่อขอภาษีคืน 1,500 ล้านบาท

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ไม่ให้ความเห็น EHIA” พับแผนโครงการท่าเรือเชฟรอน ท่าศาลา

องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”ไม่ให้ความเห็น” พับแผนโครงการเชฟรอน ท่าศาลา

ชาวท่าศาลาเรียกร้องให้เชฟรอนถอน “EHIA” ยันรายงานและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวข้อเท็จจริง

ชาวท่าศาลาเรียกร้องให้เชฟรอนถอน EHIA และยกเลิกการขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

ตามร่องรอย “เชฟรอน” ประกาศยุติสร้างท่าเรือน้ำลึกท่าศาลา แต่เดินหน้า EHIA ตามปกติ สู่กระบวนการออกใบอนุญาตแล้ว

ตามร่องรอยของ “เชฟรอน” ประกาศยุติสร้างท่าเรือน้ำลึกท่าศาลา แต่เดินหน้า EHIA ตามปกติ สู่กระบวนการออกใบอนุญาตแล้ว

ชาวประมงท่าศาลาบุก สผ. ค้านสร้างท่าเรือเชฟรอน ใช้ รธน. ปกป้องสิทธิชุมชน รักษา”อ่าวทองคำ”

ชาวประมงท่าศาลาบุก สผ. ค้านสร้างท่าเรือเชฟรอน ใช้ รธน. ปกป้องสิทธิชุมชน รักษา”อ่าวทองคำ”

ชาวท่าศาลาต้าน “เชฟรอนฯ” สร้างท่าเรือน้ำลึก หวั่น”อ่าวทองคำ” เป็นทะเลร้าง

ชาวท่าศาลาต้าน “เชฟรอนฯ” สร้างท่าเรือน้ำลึก หวั่น”อ่าวทองคำ” เป็นทะเลร้าง