ประเด็นฮอตในโซเชี่ยลมีเดียรอบสัปดาห์ – คาร์บอมบ์หาดใหญ่-ยะลา และเชคสเปียร์ต้องตาย

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ –คาร์บอมบ์ที่หาดใหญ่-เชคสเปียร์ต้องตาย