ทีมโฆษกฯ ตั้งโต๊ะแจงประเด็นบัตรสื่อทำเนียบฯ – กลับลำไม่เกี่ยวภัยมั่นคง

การจัดระเบียบใหม่ในครั้งนี้ไม่ว่าเป็นไปด้วยเหตุผลความมั่นคง หรือต้องการให้ทุกอย่างเป็นระบบ แต่สื่ออาวุโสที่ประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลมากว่า 40 ปี ตั้งแต่สมัยรัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร อย่างนางยุวดี เป็นผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบผู้เดียวที่ต้องย้ายที่ทำงาน โดยนางยุวดีได้เข้ามาเก็บของที่ทำเนียบฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บอกกล่าวแก่สื่อรุ่นน้องในห้องนักข่าว ว่าตนได้ที่นั่งใหม่แล้วที่สภาการหนังสือพิมพ์ พร้อมทิ้งท้ายว่า “…ตรงไหนที่มืดเราก็ยังไม่ต้องเข้าไป เสรีภาพสื่อ เสรีภาพประชาชน”