เจาะลึกเศรษฐกิจจีนปีมังกร-ทางร่วงหรือทางรอด?

“มาณพ เสงี่ยมบุตร” หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจีน เอ แชร์ เจาะลึกเศรษฐกิจจีน ปีมังกร ทางร่วงหรือทางรอด!