วิกฤตน้ำท่วม บั่นทอนความเชื่อมั่น “คุณภาพน้ำประปา”

รายงานวิกฤตน้ำประปาช่วงวิกฤตน้ำท่วม กรมควบคุมมลพิษแจงผลตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบหลายพื้นที่เสื่อมโทรม คุณภาพน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ค่าอ๊อกซิเจนต่ำกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

ผู้ว่ากปน.เผยต้นเหตุน้ำประปาฝั่งธนฯ เตือนต้มก่อนดื่ม และเช็คสภาพน้ำเรียลไทม์ทุกสถานี

ผู้ว่ากปน.ออกแถลงการณ์ ยอมรับโรงส่งน้ำมหาสวัสดิ์ ต้นเหตุปัญหาน้ำประปาฝั่งธนฯ เตือนชาวบ้านให้ต้มก่อนดื่ม พร้อมตรวจคุณภาพน้ำเรียลไทม์ทุกสถานี