ป.ป.ช. ชี้มูล”เจริญโรจน์ ลั่นทมทอง(รัตนวิจัย)” อดีตผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ทำหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต

ป.ป.ช. ชี้มูล”เจริญโรจน์ ลั่นทมทอง(รัตนวิจัย)” อดีตผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ปฏิบัติหน้าที่ราชการส่อไปในทางทุจริต ให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อ