อียูร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และเอนลอว์ ทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน18 จังหวัด

คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) ประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ให้ทุนสนับสนุนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมในโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแก้รากหญ้าภายในประเทศไทย