เงินเฟ้อต่ำ เพราะราคาน้ำมันลดลงเท่านั้นจริงหรือ?

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินเฟ้อและหลายคำถามที่ว่าแล้วเงินเฟ้อไทยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานเท่าไหร่ และเมื่อราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้นในวันข้างหน้า เงินเฟ้อไทยจะสูงขึ้นหรือไม่…ถึงเวลาที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องทำความเข้าใจความเชื่อมโยงใหม่