ทำไมงานวิจัยพื้นฐานของอาจารย์ถึงสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ: the myths about basic research in universities

ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ทั้งตะวันตกและตะวันออก ได้มีการแบ่งจ้างอาจารย์ออกมาเป็นสอง track ก็คือ research track และ teaching track สำหรับอาจารย์ที่อยู่ใน track ที่เน้นการวิจัยมากกว่าสอนก็จะถูกประเมินจากการตีพิมพ์เสียมากกว่า และอาจารย์ที่อยู่ใน track ที่เน้นการสอนก็จะถูกประเมินจากการสอนเสียมากกว่า ส่วนการหาเงินเข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์ที่อยู่ใน track ที่เน้นการวิจัยมากกว่าสอนก็จะถูกประเมินโดยการดูจากความสามารถในการหาเงินเข้ามหาวิทยาลัยจากการสมัคร research grants ของพวกเขามากกว่าอย่างอื่น และถ้าหลายๆ ประเทศสามารถที่จะมีการว่าจ้างอาจารย์ในระบบนี้ได้ เชื่อว่าประเทศของเราก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน