เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล ตัวเลขประธานศาลปกครอง ได้สูงสุด 129,220 บาท ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นได้เกือบแสน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 125,590 บาท อัยการสูงสุดได้ 123,040 บาท