“พล.อ.ประยุทธ์” สั่งล่าคนแพร่แถลงการณ์ปลอม เตรียมเยือนญี่ปุ่น ดึงนักลงทุนหนุนทวายโปรเจกต์ แก้แบบรถไฟฟ้างบพุ่ง 8,140 ล้าน

“พล.อ.ประยุทธ์” สั่งล่าคนแพร่แถลงการณ์ปลอม เตรียมเยือนญี่ปุ่น 8-10 ก.พ. 58 ดึงนักลงทุนหนุนทวายโปรเจกต์ ขยายเพดานเงินเดือน 35 รัฐวิสาหกิจ แก้แบบรถไฟฟ้า-ขยายรางมาตรฐาน งบพุ่ง 8,140 ล้าน