เปรียบเทียบเงินเดือน “คมช. – คสช.” หลังรัฐประหาร 2549/ 2557 นายกรัฐมนตรี-ประธาน สนช. ได้เท่ากัน 125,590 บาท

เปรียบเทียบเงินเดือน “คมช.-คสช.” หลังรัฐประหาร 2549/ 2557 นายกรัฐมนตรี-ประธานสนช.ได้เท่ากัน 125,590 บาท
ผู้นำ สปช.119,920 บาท ค่าออกแบบรัฐธรรมนูญเฉลี่ย 1 ฉบับ วงเงิน 678 ล้าน