เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง (6 ): ผู้ว่า ธปท. แจงวิธีลดขาดทุน

“ดร.ประสาร” เตรียมรับมือเงินสกุลหลักด้อยค่า วางแนวทางบริหารทุนสำรองฯ โดยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ พร้อมแจงแนวคิด ธปท. กับ ดร.ศุภวุฒิคล้ายกัน