“อารีพงศ์” สั่งสอบ คนคลัง-ออมสิน ถลุงงบฯ ฝึกอาชีพ “ลูกหนี้นอกระบบ” บินดูงานยุโรป

“อารีพงศ์” สั่งสอบ คนคลังจับมือพนักงานออมสิน ถลุงงบฯ ฝึกอบรมอาชีพ “ลูกหนี้นอกระบบ” บินดูงานต่างประเทศ เกาหลี-เยอรมนี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-ลาว-ออสเตรเลีย