“เงิน” (Money) มีไว้ทำไม (ตอน 1) : สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก…แล้วมันจะทำลายโลกไหม?

“เงิน” นั้นพัฒนารูปแบบมาตลอด …แต่ที่สำคัญกว่ารูปแบบก็คือหน้าที่และบทบาทของ “เงิน” มนุษย์สร้างสิ่งสมมตินี้ขึ้นมาทำไม? เงินมีหน้าที่อะไร? สำคัญอย่างไร? มันทำหน้าที่ของมันได้ดีไหม? มีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร?