ขอต้อนรับ “โลกที่ไม่มีการเกษียณ” ยุคสมัยที่เวลาของมันใกล้จะมาถึงแล้ว

ในยุคที่หลังจากเกษียณไปแล้วคนเรามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ความคิดที่ว่าคนเราจะเกษียณจากงานเมื่ออายุเกิน 60 ปี แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญ จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผล แต่ทุกวันนี้ หลังจากเกษียณแล้ว มีคนจำนวนมากขึ้นที่มีชีวิตยืนนานอีก 20 ปีหรือมากกว่านี้ หาก “ยุคสมัยที่ไม่มีการเกษียณ” มาถึงจริง ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องเตรียมตัวรับมือ นายจ้างจะต้องช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้นานมากขึ้น และนโยบายของรัฐ ในฐานะเหล่าหลักเสาแรกของระบบบำนาญ จะต้องหาทางขยายระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรทุกคน