สรรพากรดึง “วัด-โรงเรียน” เข้าระบบ e-Donation ตู้รับบริจาคเงินติด QR Code ระบุไม่พบข้อมูล-ไม่คืนภาษี

ติวเข้มสรรพากรทั่วประเทศ ดึง “วัด-โรงเรียน” เข้าระบบ e-Donation ตู้รับบริจาคเงินติด QR Code ไม่พบข้อมูล-ไม่คืนภาษี

รัฐกระตุ้นคนไทยมีลูกมากขึ้น เพิ่มลดหย่อนภาษี – ค่าฝากครรภ์ทำคลอด 120,000 บาท/คน

รัฐกระตุ้นคนไทยมีลูกมากขึ้น สรรพากรเพิ่มลดหย่อนภาษี-ค่าฝากครรภ์ทำคลอด 120,000 บาท/คน

เปิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินเรี่ยไร “กองทุนสวัสดิการกองทัพบก” ต้องกางบัญชีภายใน 90 วันหลังเรี่ยไรจบ

เปิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 …เงินเรี่ยไร”กองทุนสวัสดิการกองทัพบก”ก็ถูกตรวจสอบได้

สรรพากรเก็บข้อมูล “การบริจาค” สร้างฐานตรวจสอบ “มูลนิธิ-สมาคม” ย้อนหลัง 20 ปี

สรรพากรสารภาพ ขาดระบบสอบยันใบเสร็จรับเงินบริจาค-เตรียมจัดงบจ้างนักศึกษา “คีย์” ข้อมูล-งบการเงิน-งบดุล-รายงานผลการดำเนินงานย้อนหลัง 20 ปี

เศรษฐีใจบุญแห่บริจาควัด เมินหักภาษี 2 เท่า หนุนการศึกษา จี้รัฐสอบงบดุลมูลนิธิ-สมาคม บริจาคเพื่อการกุศลหรือส่วนตัว

เศรษฐีใจบุญแห่บริจาควัด เมินมาตรการหักภาษี 2 เท่า หนุนการศึกษา สรรพากรหวั่นใบอนุโมทนาบัตรปลอมลดหย่อนภาษี ชี้ขาดฐานข้อมูลวัด-มูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนมหาดไทย จี้รัฐบาลกางงบดุลมูลนิธิ-สมาคม ใช้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือส่วนตัว

เศรษฐีใจบุญ รายได้สุทธิ 20 ล้านบาท ทำบุญเฉลี่ยคนละ 756,000 บาท จ่ายภาษีลดลงเกือบ 3 แสนบาท

เศรษฐีใจบุญ รายได้เกิน 20 ล้านบาท ทำบุญเฉลี่ยรายละ 7.56 แสนบาท เสียภาษีลดลงเกือบ 3 แสนบาท บริจาคเงินหนุนการศึกษาแค่ 3.80 แสนบาทต่อราย