เรตติ้งช่อง 3 กระฉูด เงินบริจาคภัยพิบัติเกือบ 1,000 ล้าน “อัชฌา สุวรรณปากแพรก ” มั่นใจโปร่งใส ตรวจสอบได้

เรตติ้งช่อง 3 กระฉูด เงินบริจาคภัยพิบัติเกือบ 1,000 ล้าน “อัชฌา สุวรรณปากแพรก ” มั่นใจโปร่งใส ตรวจอบได้