วิวาทะ “ดอกเบี้ย” ความเห็นต่างที่ต้องการ “คำตอบเดียว”

คณบดีเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จี้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย 0.25% ชะลอเงินไหลเข้า ลดแรงกดดันเงินบาทแข็ง อุ้มส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจ ระบุอย่ากลัวภาวะฟองสบู่ “เกินกว่าเหตุ” แนะออกมาตรการคุมสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ ธปท. ยืนกราน ดอกเบี้ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ดึงดูดเงินทุนไหลเข้า