ความเชื่อมโยงทางการเงินสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่…ดีจริงหรือ?

ความเชื่อมโยงทางการเงินสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่…ดีจริงหรือ? บทความนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญ 4 ประการ จากงานวิจัยของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบของความเชื่อมโยงทางการเงินต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและครัวเรือนในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของตลาดอยู่

ผู้ว่าการ ธปท. แจงเศรษฐกิจไทยมี “ภูมิคุ้มกัน” รับมือภาวะการเงินโลกตึงตัว แนะปฏิรูปอีกหลายมิติลดจุดเปราะบาง

“วิรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการ ธปท.แจงเศรษฐกิจไทยมี “ภูมิคุ้มกัน” เพิ่มขึ้นจาก 2540 – แต่ต้องปฏิรูปหลายมิติลดจุดเปราะบาง รับมือโลกเปลี่ยนเร็ว

แกะรอยเงินทุนไหลออก ปลายทางสุดท้ายไปอยู่ที่ใด

วิกฤตหนี้ยุโรปที่ปะทุแรงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อปรากฏการณ์เงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วในหลายประเทศของโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เงินทุนเหล่านี้เมื่อหนีกระเจิงออกไปแล้วไหลเทไปอยู่ที่ใด ไทยพับลิก้าติดตามหาคำตอบ