ความเชื่อมโยงทางการเงินสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่…ดีจริงหรือ?

ความเชื่อมโยงทางการเงินสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่…ดีจริงหรือ? บทความนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญ 4 ประการ จากงานวิจัยของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษาผลกระทบของความเชื่อมโยงทางการเงินต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและครัวเรือนในประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ยังมีความไม่สมบูรณ์ของตลาดอยู่

ธปท. เปิดเสรีเงินไหลออก “ลงทุนโดยตรงไม่ต้องขออนุญาต-ไม่จำกัดวงเงิน” และถือเงินสดข้ามชายแดน 2 ล้าน

แบงก์ชาติเปิดเสรีเงินทุนไหลออกเต็มรูปแบบภายปีนี้ เป็น “Big Bang” ที่นักลงทุนสามารถนำเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ธปท. และไม่จำกัดวงเงิน ถือเงินสดข้ามแดนจากไม่เกิน 5 แสนบาท เป็น 2 ล้านบาท

ธปท. แถลงนโยบายปี ’56 เน้น “เชิงรุก” เครื่องมือพร้อมรับมือเงินทุนเคลื่อนย้าย “ไม่ลังเล”ถ้าต้องใช้

ธปท. แถลงนโยบายการเงินปี ’56 เน้น “เชิงรุก” รับมือเงินทุนเคลื่อนย้าย พร้อมดำเนินมาตรการดูแลค่าเงินบาทหากจำเป็น และทิศทางดอกเบี้ยเน้นดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ความเสี่ยงด้านเสถียภาพทางการเงิน

ซีรีส์ 15 ปี วิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (8) : การควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายทำได้ชั่วคราว

มาตรการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้ายใช้ได้แค่ชั่วคราว ต้องใช้ความร่วมมือระดับสากล แต่ไม่ง่าย