กางงบธ.ก.ส.ปี 57/58 ยอดสะสมค้างจ่ายโครงการเกษตรภาครัฐเฉียด 8 แสนล้านบาท กว่าครึ่งจมอยู่กับ “จำนำข้าว”

กางงบธ.ก.ส.ปี 57/58 ยอดสะสมค้างจ่ายโครงการเกษตรภาครัฐเฉียด 1 ล้านล้านบาท กว่าครึ่งจมอยู่กับ “จำนำข้าว”

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ปิดประตูออกพ.ร.บ.ระดมทุนทำอภิมหาโปรเจกต์

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ปิดประตูออก พ.ร.บ.ระดมทุนทำอภิมหาโปรเจกต์